Emdr Terapisi Nedir ?

28 Şub

EMDR terapi, bireylerin rahatsız edici ve kötü yaşam deneyimleri sonucunda ortaya çıkmış rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapi, kötü yaşam deneyimleri sonrasında ortaya çıkan bazı duygusal sorunların, düşünsel ve davranışsal problemlerin iyileştirilmesinde etkili bir yöntemdir.

Bireyler gözlerini sağa ve sola hareket ettirmeleri sonucunda beynin iki yarımküresinin uyarılması temel alınır. Göz hareketleriyle iki yarımküre uyarılır. Bu yöntem sonucunda bireylere rahatsızlık veren davranış şekli, duygu ve düşünce üzerine yoğunlaşılır. EMDR terapi ile problem yaratan duygu, düşünce ve davranışlar ortadan kaldırılabilir.

EMDR terapi, zihindeki kötü yaşanmışlıkların, travmatik olayların ve anıların yeniden işlenmesine yol açar. Böylece bireylerdeki rahatsız edici ve kötü anılar saptanır. Bu anıların yol açtığı bazı rahatsızlıkların ne olduğu ve neden oldu belirlenir. Bu bilgiler yeniden işlenir ve kötü anıların değiştirilmesi mümkün hale gelir.

EMDR terapi sayesinde bireylerin sahip olduğu bazı rahatsızlıkların, duyguların ve düşüncelerin, geçmişte yaşanan kötü anılardan kaynaklandığı savunulur. Kötü anıların değiştirilmesi ve rahatsızlıkların giderilebileceği bu yöntem ile belirlenir. Böylece sistem normal çalıştığında ruh halinde de değişiklikler meydana gelir.

EMDR Terapinin Temeli

EMDR terapinin nasıl işlediğini bilmek için ilk olarak EMDR terapinin temelinin baş yapıtını oluşturan “Adaptif Bilgi İşleme” modeli baz alınmalıdır. Bu modele göre beyinde bilgilerin işlendiği ve depolandığını kavrayabilmek gerekir. Bu modele göre bireyin yaşadığı her deneyimde beyin bu bilgiyi işleyerek kullanılabilecek bir hale getirir.

Bu deneyimler ile beyine giriş yapan her duygu ve düşünce gibi bilgiler beyinde işlenir. İşlenen bilgiler anı ağlarına bağlanır ve beyin içerisinde bütünleşir. Bunlar ile beraber öğrenme gerçekleşir. Beyinde işlevsel hale gelen ve öğrenilen bilgiler, gelecekte bir anda kullanılmak için beyinde depolanır. Adaptif Bilgi İşleme Modelinde, bireylerin yaşamış olduğu travmatik olaylar beyindeki bilgi işleme sürecine doğru işlemez.

Travmatik deneyimler ile elde edilen bilgiler beyinde işlenir ve kullanılır hale getirilemez. Bunun sonucunda beyin içerisinde bulunan anı ağlarına dahil edilmez. Bu bilgiler anı ağlarına bağlanmadığı için öğrenme gerçekleştirilmez.

Travmatik deneyimler sonucundaki bilgiler ilk alındığı şekliyle depolanmış kabul edilir. Bu durum da sağlıksız sonuçlar ortaya çıkar ve psikolojik problemlere yol açar. Travmatik olaylar sonucunda elde edinilen ve ilk günkü haliyle korunan bilgiler, bireylerin yaşayacağı bir durum ile tetiklenirse yaşadıkları kötü anı tekrar yaşanmış gibi olur.

EMDR Terapi Nasıl İşlenir?

EMDR terapisiyle danışanlara çift yönlü olacak şekilde uyarım verilir ve zihinde bulunan kötü anılara ulaşılmaya çalışılır. Bu çift yönlü uyaranlar kulaktan sesli uyaran, göz hareketleri ya da dokunsal uyaran şeklinde verilebilir. Uyaran verme işleminde terapinin temeli oluşturulur.

Beyine bu uyaranlar verilmesiyle beynin iki yarımküresi arasına bir geçiş sağlanır ve kötü deneyimler sonucunda oluşan, beyinde yer edinen anılara daha hızlı bir şekilde ulaşılır. Kötü anılara ulaşma sonucunda bu olumsuz anılar yerine olumlu anıların konulması gerçekleşir. Böylelikle bireylerin kendilerini güvende hissettikleri bir durum ortaya çıkar. Rahatsız eden olumsuz anılar kaybolur.

EMDR Terapisi Uygulama

EMDR terapi, bireylerim bilinci açıkken uygulanan bir yöntemdir. Terapi sürecinin ilk aşamasında bireylerin olumsuz bir anıyı zihninde canlandırması istenir ve ardından çift yönlü uyaran verilir. Bu uyaranlar ise gözleri sağa sola hareket ettirerek, ellere titreşim verilerek veya kulaklıkla ses verilerek gönderilir.

Zihinde canlandırılan her anı ve uyaran bireylerin hissettiği duygular üzerine yoğunlaşılır. Bundan sonraki adım, anıların yeniden işlenmesidir ve yerine olumlu bilgilerin konulmasıdır. Böylelikle bireylerin rahatsızlıkları tedavi edilir ve gelecekte bu rahatsızlıklarla ilgi sorun yaşamaları engellenir.

EMDR Uygulama Süresi

EMDR terapinin uygulama süresi danışana ve yaşadığı rahatsızlığın boyutuna, bu rahatsızlığa neden olan travmatik anıların boyutuna göre değişkenlik gösterir. EMDR terapi bazı durumlar karşısında çok kısa sürede etki gösterebilir. Danışanların yaşadıkları bazı olumsuz durumlarda daha uzun uygulama süresi devam eder. Bu terapi yönteminde tek bir seansta bile aşama kaydedilebilir.

EMDR terapi için en az 3 seans yapılması önerilir. Bunun asıl nedeni danışan bireylerin duygu ve düşüncelerinin 3 seansta çözülebilmesi ve işlenmesidir. 3 seans sonucunda daha sağlıklı aşama kaydedilir. EMDR terapi, zorlu rahatsızlıklar yaşamış sahip danışanlarda ise 8-10 seansa kadar sürebilir. Depresyon gibi bir terapi süreci gerektiren rahatsızlıklarda terapi sayısı 20’ye kadar yükselebilir.

EMDR Terapi Kimlere Uygulanır?

Her yaştan ve cinsiyetten bireyler için EMDR terapi uygulanabilir. Çocuklara uygulanması için, terapi eğitimini çocuklar üzerinde almış terapistlerin uygulamayı yapması gerekir. EMDR terapi, bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir.

Bu rahatsızlıklar şöyledir;

 • Depresyon,
 • Kaygı bozukluğu,
 • Kronik ağrılar,
 • Stres,
 • Migren,
 • Çeşitli fobiler,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Uyku bozukluğu,
 • Yeme-içme bozukluğu
 • Taciz,
 • Tecavüz,
 • İşkence,
 • Kaza,
 • Ölüm,
 • Stres bozukluğu

Bu psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi için EMDR yöntemi uygulanabilir. Yaşanan travmatik olaylara bağlı olarak atlatılması mümkün hale gelir. Tedavi yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak için tetaclinic.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir