İletken Tayini

21 Nis

İletken tayini, proses suları üzerinde elektrik iletkenliğinin seviyesi ölçülür. İletken tayini, elektriksel direncin tersidir. İçme suyu yani arıtma suyu tesislerinde sıklıkla yapılan ve insan sağlığı için yapılması gerekli olan iletkenlik tayini analizleri ile suyun elektriği iletme gücü tespit edilir. Bu sayede sudaki iyon miktarı da saptanmış olur. Eğer iletkenlik derecesi 0,55-0,70 arasında olması ise suyun tuzluluk oranının fazla olduğunu işaret eder.

İletken Tayini

Tuzluluk İletken Tayini

İletken tayini, sıvılarda tuzluluk ve elektriksel olarak iki farklı yönden yapılır. En çok tercih edilen yöntem ise tuzluluk iletken tayinidir. Klorinite ve Klorosite endüstriyel atıkların ve deniz sularının tuzluluğunu ifade eden terimlerdir. Bir sıvının tuzluluk oranı gram/kg veya binde ile ifade edilir. Klorinite klorür; bromür ve iyodürlerin klorür olarak ifade edilmesidir. Aynı şekilde Klorisite klorinite x yoğunluk (20 derece) olarak ifade edilir.

Sıvılarda tuzluluk iletken tayini yapılmak için;

  1. Elektriksel iletkenlik
  2. Hidrometrik
  3. Arjantometrik olmak üzere üç farklı metot uygulanır.

Arazilerde ve deniz suyu iletken tayini analizlerinde en çok kullanılan metot Arjantometrik metodudur.

Elektriksel İletken Tayini

Elektriksel iletken tayini, numune alınan suyun elektrik akımını iletme gücünü saptamaya yönelik yapılan analizlerdir. Genellikle proses suyu numuneleri için yapılır. Suyun elektriksel iletkenliği, maddenin sıcaklığına ve konsantrasyonuna bağlı olan değişkendir. İyonların çözünmesi, mobilite olması, iyonların yükü ve sıvının konsantrasyonu iletkenlik oranını doğrudan etkileyen etmenlerdir.

Distile edilmiş olan suyun iletkenliği 0.5 ile 2 değerleri arasındadır. Bu değer artış gösterebilir. Eğer su içilebilir özelliğe sahip ise bu durumda iletkenlik değerleri arasındaki mesafe geniştir. Ancak endüstriyel atıkların iletken tayini yapıldığında bu değerim 10.000 cm’ye kadar çıktığı görülebilir.

Elektriksel iletken tayini sayesinde suyun hayvanlar, bitkiler üzerindeki etkileri ve korozyona olan etkisi hakkında fikir sahibi olunabilir. Eğer elektriksel iletken tayin kimyasal ölçülerden önce yapılır ise ne kadar ve ne özellikte numuneye ihtiyaç duyulacağı hakkında bilgiler sunar. Proses sularından yapılan iletken tayini ve aşamaları hakkında detaylı ve güvenilir bilgilere ulaşmak istiyorsanız hemen https://www.analizistek.com/iletkenlik-tayini adresini ziyaret ederek bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir