Pratik Astronomi Nedir?

16 Tem

Pratik astronomi incelenmeden önce astronominin ne olduğu anlaşılmalı ve pratik astronominin, astronomideki yeri bu şekilde incelenmelidir. Astronomi, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, gaz, galaksiler, gaz, toz ve diğer Dünyevi olmayan cisimler ve olayların incelenmesidir. Diğer bilim dallarının aksine, gökbilimciler bir sistemi tamamen doğumdan ölüme kadar gözlemleyemezler; dünyaların, yıldızların ve galaksilerin ömrü milyonlarca ila milyarlarca yıl arasındadır. Bu nedenden ötürü teorik ve gözlemsel astronomi bir bütün olarak ilerleme eğilimindedir.

Teorik bilgiler hesaplamalar doğrultusunda beklenen değerlerin elde edilmesini sağlarken, deneyler ve gözlemler bu değerlerin doğrulanması için kullanılır. Bilim adamlarını çeşitli fenomenler doğrultusunda çok çeşitli araştırmalara iten astroloji, birçok alt koldan meydana gelir. Bu kollardan biri olan pratik astronomi bölümü, bir gözlemci tarafından edinilen bilgilerin, göksel nesneler yardımıyla deniz veya karadaki enlem ve boylamı ve yeryüzündeki yönleri belirleyen sorunların çözümünde kullanılmasıyla ilgilidir. Astronomik aletlerin incelenmesi ve astronomik gözlemlerden zaman, coğrafi koordinatlar ve azimutların belirlenmesi yöntemleri ile ilgilenen bir astrometri dalı olarak da bilinir. Faaliyetlerinin gerçekleştirildiği koşullara bağlı olarak jeodezik astronomi, deniz astronomi ve havacılık astronomi olarak alt başlıklara ayrılır. Kullanılan yöntemler küresel astronomi kurallarına ve derlemesi temel astrometrinin bir görevi olan yıldız kataloglarının kullanımına dayanmaktadır.

Ne zaman ortaya çıktı?

Pratik astronomi, toplumun ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için erken antik çağlarda ortaya çıkmıştır. Pratik astronomide kullanılan aletler, yatay ve dikey düzlemlerdeki açıları ölçer ve göksel cisimlerin dikey halkaları ve yükseklik dairesini geçtikleri zamanları belirler. Bunlar arasında teodolit, zenith teleskopu, dikey daire, portatif geçiş aleti, fotografik zenit tüpü ve deniz ve uçak sekstantları bulunur. Saati ölçmek için kuvars-kristal saatler ve deniz kronometreleri ve boylamları belirlemek için bir radyo zaman sinyali alıcısı kullanılır.

Kullanılan yöntemler nelerdir?

Pratik astronomi, yerel zamanları, enlem ϕ, boylam λ ve yeryüzündeki bir nesneye ’a’ uzunluğunu belirlemek için çeşitli yöntemler kullanır. Tartışılan ve araştırmalarda bahsedilen yöntemlerde a, azimutu, zen zenit mesafeyi, α doğru yükselişi, δ sapmayı, t gök cisminin saat açısını, s yerel saati ve T ise gözlem anındaki saat okuması değerini temsil etmektedir. Pratik astronomide ortaya çıkan tüm problemler astronomi, jeodezi ve jeofizik için büyük önem taşımaktadır. To λ ve A’nın belirlenmesi, kartografik çalışmalarda ve yeryüzü figürünün incelenmesinde kullanılan üçgenleme ağlarının yönlendirilmesi için gereklidir. Karasal kutupların periyodik ve seküler hareketleri ϕ değişkenliği çalışmalarından belirlenmiştir. Bir süre boyunca gözlemevlerinin boylamlarının yeniden belirlenmesi, kıtasal kaymanın araştırılması için gerekli verileri sağlamıştır.

Neler ile ilgilenilir?

Pratik astronomi akademik çalışmalarında temel olarak verilen çeşitli başlıklar bulunmaktadır. Bunlar:

Işık hızının bulunması

Güneşin ekvatoryal koordinatlarının bulunarak incelenmesi,

Yıldızların fiziksel özelliklerinin ve fotografik yüzölçümlerinin hesaplanarak incelenmesi,

Neptün’ün keşfi,

Yer-güneş uzaklığı hesabı,

Güneş’in sürekli tayfı,

Galileo uyduları,

Barnard Yıldızının uzay hareketlerinin incelenmesi,

Hayes açık kümesi,

Noca Aquila yıldızı,

Ve spektropik paralaks yönteminin uygulanmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir